Ekim 2012’de Portekiz Göç Kanunu’nda alınan kanuni hüküm değişiklikleriyle birlikte, Portekiz’de yatırım aktiviteleri gerçekleştirmeleri amacıyla yabancı ülke vatandaşlarına adı “Golden Residence Permit” olan özel bir oturma izni verilme kararı alındı. Yatırım yapacak bu izne sahip kişiler genel kanun hükümleri çerçevesinde ailelerini de programa dahil edebilirler.

Yabancı ülke vatandaşlarının bireysel ya da bir şirket aracılığıyla Golden Residence Permit Programı gereksinimlerini karşılaması için minimum beş yıllık bir süre boyunca gerçekleştirilmesi gereken üç yatırım seçeneği bulunmaktadır:

 • Portekiz’de 500.000 Euro ve üzeri değerinde bir gayrimenkul almak
 • 1.000.000 Euro veya üzeri sermaye transferi
 • En az 10 kişiye istihdam yaratmak
 1. Seçenek: Bir gayrimenkule sahip olmak
 • 500.000 Euro’luk bir gayrimenkul veya gayrimenkul ortaklığına yatırımı kanıtlayan, yetkili devlet mercii tarafından onaylanmak üzere temin edilecek tapu veya satış sözleşmesi
 1. Seçenek: Sermaye Transferi
 • Başvuru sahibi tarafından ileriye dönük belgelenmiş ve kanıtlanabilen 5 yıllık bir süre zarfında yatırım gerçekleştirmek
 • Başvuru sahipleri bir hisse senedine veya şirket hissesine belirlenmiş minimum miktarı karşıladıkları konusunda kanıt sunmalıdırlar.
 • 1.000.000 Euro’dan fazla miktarda bir sermayenin Portekiz’de bir hisse senedine veya şirket hissesine paranın asıl sahibi olan kişi tarafından yatırıldığına dair bir bildiri gerekmektedir.
 • Ticaret sicili tarafından düzenlenmiş, başvuru sahibinin yatırım yaptığı şirkette hisse sahibi olduğunu kanıtlayan güncel bir sertifika.
 1. Seçenek: 10 Kişiye İstihdam Yaratmak
 • Portekiz Sosyal Güvenlik Makamı tarafından düzenlenmiş güncel bir sertifika

2015’te gerçekleştirilen kanun düzenlemeleriyle birlikte Portekiz’de Golden Residence Permit Programı çerçevesinde oturma iznine sahip olmak için yeni yatırım kriterleri eklenmiştir:

 • Kentsel alanda bulunan ve 30 yıldan fazla bir ömre sahip olan kentsel dönüşüm bölgesinde yer alan bir gayrimenkule yenileme amacıyla minimum 350.000 Euro’luk bir yatırım yapmak
 • Ulusal teknoloji veya bilimsel sistemlerle ilgilenen özel veya devlete ait bir bilimsel araştırma kurumuna en az 350.000 Euro’luk sermaye transferi yapmak
 • Sanatı destekleyecek, ülkenin ulusal miraslarının restorasyonunda ve yeniden halka kazandırılmasında kullanılacak ve bu yerlerin artistik amaçlar doğrultusunda ve sanatı teşvik edecek şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla en az 250.000 Euro’luk bir sermaye transferi
 • Küçük ve orta boyuttaki şirketlere veya yatırım fonlarına uygulanabilir bir sermayeleştirme planında kullanılmak üzere en az 500.000 Euro sermaye transferi

Golden Residence Vizesi ile oturma izni alabilmek için yatırımcılar ilk yılda 7 gün, 2. ve 3. yıllarında toplam 14 gün ve 4. ve 5. yıllarda da aynı şekilde toplamda 14 gün Portekiz’de geçirmelidirler.

Golden Residence Permit Programına Başvuru Şartları

 1. Yatırım şartlarını karşılamak
 2. Güncel bir Schengen vizesine sahip olmak
 3. Portekiz’de oturumlarını yasallaştırmak amacıyla programa kabullerinden sonra ilk girişlerini 90 gün içinde yapmak
 4. Aşağıda sıralanan genel hukuk şartlarını yerine getirmek:
 5. Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
 6. Başvuru sahipleri herhangi bir ülkeden ihraç edilmiş olmamalıdır ve herhangi bir ülkeye giriş yasakları bulunmamalıdır.

Başvuru sahiplerinin Schengen Bilgi Sisteminde (SEF) aleyhlerinde güvenlik önlemi bulunmamalıdır. Başvuru sahipleri SEF’nin Birleştirilmiş Bilgi Sistemi’nin kayıt dışı yollarla uygulanması amaçlanmış herhangi bir suçtan sorumlu olmamalıdırlar.

Oturma izni takip eden 2 yıl içinde gereken koşullar sağlandığı durumda yenilenebilecektir.

Başvuru İçin Gereken Dokümanlar

 • Pasaport veya yerine geçen seyahat belgesi
 • Ulusal topraklara yasal girişin ve sürekliliğin kanıtlanması
 • Sağlık sigortasının olduğunun kanıtlanması
 • SEF tarafından Portekiz Kriminal Kayıt’ın denetimine yetki veren imzalı bir başvuru
 • Vergi yükümlülüklerine uyulacağını kanıtlar nitelikte olacak ve başvuru sahibinin borcunun bulunmadığını gösterecek Ülke içi Gelir ve Gümrük Makamı ve Sosyal Güvenlik’ten bu durumu kanıtlayan bir belge
 • Başvuru sahibinin yaşadığı veya bir yıldan fazla ikamet ettiği herhangi bir ülkenin yetkili devlet merciinden Kriminal Kayıt Sertifikası.

Oturum İzninden Portekiz Vatandaşlığına Geçiş

Yabancı uyruklu bir birey aşağıdaki koşullar sağlandığında Portekiz vatandaşlığı edinebilir:

 1. Başvuru sahibi 18 yaş ve üstü olmalıdır
 2. Başvuru sahibi en az 6 yıl boyunca Portekiz’de oturma hakkına ve iznine sahip olmalıdır
 3. Başvuran kişi yeterli düzeyde Portekizce bilmelidir.
 4. Portekiz yasasına başvuru sahibi 3 yıldan fazla hüküm giyeceği bir suç işlememiş olmalıdır.

Başvurular başvuru sahibi veya onun yasal temsilcisi tarafından Adalet Bakanlığı’na Portekizce iletilmelidir.

Eğer verilen belgelerde bir yanlışlık ve eksiklik varsa yetkililer 30 gün içerisinde bu durumu bildirecekler ve başvuran kişiye durumu düzeltmek veya eksiklerini gidermek için 20 gün verilecektir. Eğer başvuru kabul edilirse, yetkili merciiler kendi aralarında gerekli görüşmeleri ve düzenlemeleri gerçekleştirecekler ve 45 gün içinde bir karara varacaklardır; bu karar süreci takiben Adalet Bakanlığı’na sevk edilecektir.

Kayıt için son karar “Conservatoria dos Registos Centrais” e bildirilecektir. Başvuru sahibi bu aşamadan sonra Portekiz vatandaşlığı kartı ve Portekiz pasaportu alabilecektir.