Aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getiren yabancılar, yeni düzenlemeler uyarınca vatandaşlık kazanmaya uygun olur:

  • Minimum 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımında bulunmak için Ekonomi Bakanlığı tarafından kanıtlanmıştır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, en az üç yıl boyunca satılmaması gereken bir tapu kısıtlaması ile, en az 1.000.000 Amerikan Doları değerinde bir taşınmaz mal edinmiş olduğu kanıtlanmıştır.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca en az 100 kişi için iş yaratmış olduğu kanıtlanmıştır.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda en az üç yıl tasarruf yapmak için en az üç yıl tasarruf ettirilmesi kanıtlanmıştır.
  • Hazine tarafından en az  3.000.000 Amerikan Doları değerinde devlet tahvilleri satın almış olmak ve bunların üç yılda satılmamasını ispatlamış olmak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kanıtlama tarihi itibariyle geçerli satış oranı, fiili faaliyet değerlerini belirlemek için bir kıyas noktası olarak kullanılacaktır.